YEPSO! TOGETHER

INSCRICIÓN

A inscrición neste curso realizarase desde a propia páxina de Yepso! nos seguintes prazos:

AS INSCRICIÓNS ESTÁN ABERTAS Inscríbete agora por 60 €

INFORMACIÓN

Yepso! Together é o noso itinerario formativo en grupo a través de cal poderás adquirir todos os coñecementos que necesitas para superar as oposicións á Unión Europea á vez que obtés un título de especialización en tres áreas de gran impacto europeo: Sistema institucional e políticas da Unión Europea, Dereito da Unión Europea ou Relacións Exteriores.

PREZO

O custo de Yepso! Together é de 145,00 EUR/mes + 60,00 EUR de matrícula (sen compromiso de permanencia).

QUE INCLÚE YEPSO! TOGETHER?

FORMACIÓN

A formación de Yepso! Together divídese en dúas áreas complementarias:

I. Formación técnica e práctica para superar os procesos de oposición á UE.

A través da nosa formación cubrimos as probas comúns á maioría dos procesos de oposición á Unión Europea.

Todas as nosas sesións dos grupos reducidos son en directo. Ademais, gravamos todas as sesións para que poidas recuperar as sesións ás que non poidas asistir e para que poidas repasar algún aspecto concreto que poidas necesitar.

A través da sesións semanais de metodoloxía, recibirás formación específica sobre:

II. Formación específica nunha área de especialización de alto impacto europeo.

As oposicións a Unión Europea caracterízanse por non esixir o estudo dun temario concreto. Con todo, canto maior sexa o coñecemento que teñas sobre a organización e os seus ámbitos de actuación, máis fácil será acceder a ela.

Por iso, a través de Yepso! Together poderás formarche, á túa elección, nunha das seguintes áreas de impacto:

A formación na área específica escollida será paralela á preparación das oposicións.

Cada dúas semanas, recibirás acceso a materiais teóricos sobre o ámbito concreto escollido a través da plataforma de formación. Para fortalecer a adquisición e a asimilación dos conceptos teóricos, terás a posibilidade de asistir, xunto a outros candidatos, a unha sesión de titoría grupal, a través de videoconferencia, ao finalizar cada un dos bloques.

A avaliación realizarase en base a tres posibles modalidades co fin de favorecer a túa conciliación persoal/laboral. Poderás realizar:

Unha vez completes o itinerario formativo obterás un diploma acreditativo da túa especialidade, por valor de 520 horas, en Función Pública Europea e na área específica escollida. Por tanto, o diploma conducente será de:

Deste xeito, á vez que te formas para acceder á función pública europea obterás unha formación de alto nivel que permitirá reforzar o teu perfil e obter unha visión profunda nunha das áreas mencionada.

O noso COMPROMISO:

Que din os nosos candidatos sobre Yepso! Together e sobre nós?

"Gústame que as clases son interactivas e que se usen exemplos de simulacro onde a maior parte dos alumnos teñen dificultades. Tamén creo que sodes moi didácticos e valoro moito vosa dispoñibilidade para resolver dúbidas."

"O que máis me gusta é a organización da dinámica de traballo (simulacros e corrección dos mesmos, combinado con sesións de metodoloxía e resolución de dúbidas). Tamén me gusta a adaptación e flexibilidade ás convocatorias."

"O temario está moi ben estruturado e as clases e as explicacións son moi claras. Ademais o trato é inmellorable."

"O tamaño dos grupos e o ritmo de traballo semanal."

"A proximidade e a motivación por parte dos titores."

"Levo 5 minutos de reloxo pensando en que podedes mellorar e non se me ocorre nada. E iso que son unha persoa moi tiquismiquis. Cando digo que estou moi contenta non o digo para quedar ben, é que realmente non teño nada que criticar. As clases están moi ben estruturadas, as presentacións son moi claras, as explicacións tamén, ademais temos acceso á gravación da clase se nos quedan dúbidas ou para repasar, e ademais perseguídesnos para que vos critiquemos e mellorar. Sinto non ser de axuda."

PREZO

O custo de Yepso! Together é de 145,00 EUR/mes + 60,00 EUR de matrícula (sen compromiso de permanencia).

Cando empezamos o noso próximo grupo?

As sesións de Yepso! Together comezarán a partir do 3 de decembro de 2020.